Zorg voor de Jeugd

Ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker boden vorige week de 3e voortgangsrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd aan de Kamer aan. Eerder deze maand werd de website Zorg voor de Jeugd gelanceerd.

 

De 3e Voortgangsrapportage gaat over de periode mei t/m oktober 2019 en geeft inzicht in de voortgang van de acties om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te maken. Er wordt gewerkt met zes actielijnen en per actielijn zijn de belangrijkste inspanningen en (proces)resultaten tussen mei en oktober 2019 te zien. Deze rapportage is compacter dan de mei-editie, die jaarlijks inzicht geeft in de indicatoren waarmee we daadwerkelijke effecten meten. De november-rapportage geeft meer een tussenstand op proces.

 

De voortgangsrapportage is een gezamenlijke uitgave waaraan naast Ministeries, VNG, cliëntenorganisaties ook de beroepsverenigingen inclusief NVO hun medewerking verlenen.

 

Dat geldt ook voor de recent gelanceerde website Zorg voor de Jeugd waarbij de zes actielijnen eveneens een belangrijke kapstok vormen. Op de website vind je ook info van het Ondersteuningsteam Jeugd en een agenda die laat zien wat er per jeugdzorgregio gebeurt.

 

3e voortgangsrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen