Nienke: “Er zat veel boosheid in haar, die hebben we allereerst woorden gegeven”

Ik geloof dat een investering in jeugd en in gezinnen op lange termijn het verschil uitmaakt. Veel problemen zijn terug te voeren op de kindertijd en het is mijn passie om daar weer hoop en licht te brengen.

 

Op een dag voer ik zo’n stuk of zes gesprekken met verschillende mensen. Ik kom bij mensen thuis, spreek af in koffietentjes of in mijn gespreksruimte – afhankelijk van waar een jongere zich het beste bij voelt. Ik spreek met wijkteams, scholen, collega’s. Er komen soms ouders, kinderen of jongeren naar mij toe met een duidelijke vraag waar ik ze in verder help. Soms is het complexer en ben ik op allerlei verschillende levensgebieden aan het helpen hun situatie te verbeteren. Ik zorg voor verbinding, zowel binnen het gezin als met alle anderen die betrokken zijn.

 

Zo was Yasmin weggelopen van huis en bij haar tante gaan wonen. Dat zette het gezin behoorlijk onder druk en maakte zichtbaar wat er aan de hand was. Haar vader had veel psychiatrische problematiek die ook haar moeder helemaal opslokten. Yasmin had gedragsproblemen op school en geen goede vriendschappen. Er zat veel boosheid in haar, die we allereerst woorden hebben gegeven. Daarna kwamen er andere emoties los, verdriet, angst, eenzaamheid. Ze heeft geleerd dat te begrijpen en ermee om te gaan.

 

“Moeder en dochter hebben een nieuwe start gemaakt, op een nieuwe woonplek”

 

In moeder-dochtergesprekken is veel van de schade uit het verleden besproken en is stap voor stap hun band verbeterd. Ik heb overleg gehad met andere betrokken hulpverleners, die zich met name met vader bezighielden. Hij dreigde met suïcide toen hij in de steek was gelaten. Moeder en dochter hebben een nieuwe start gemaakt op een nieuwe woonplek. Toen ik ze een jaar later sprak had ze haar diploma gehaald, kon er over alles gesproken worden en waren ze weer met de toekomst bezig.

 

Gebroken gezinnen

 

Ik zie veel gebroken gezinnen, waarin de opvoedersrol van ouders overschaduwd wordt door de schade in de voormalige partnerrelatie van ouders. Uiteraard heeft dit enorm effect op de ontwikkeling van de kinderen. Ik kom voor de kinderen op door dat aandeel mee te nemen bij de klachten die ouders bij hun kind zien. Ik ben me verder gaan specialiseren in relatie en systeemtherapie om daar beter in te kunnen helpen.

 

Tegenbeweging

 

Ook kom ik veel depressieve jongeren tegen, die begrip en steun bij elkaar vinden in het depressief zijn. Ze kijken liedjes op YouTube waarin zelfmoord wordt verheerlijkt. Ik speel daar op in door te onderzoeken wat ik als tegenbeweging kan opzetten. Een eerste stap is jongeren uitnodigen die allemaal in de put zitten om op positieve wijze elkaar te beïnvloeden en te oefenen anderen te vertrouwen en maskers af te doen.

 

Nienke Demmendaal is orthopedagoog en heeft haar eigen praktijk in Nieuwegein, Up www.letsgoUp.nl

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen