Elvira: Plaats jeugdigen niet in een hokje

Tijdens mijn werk op leef- en crisisgroepen in de jeugdhulp ging mijn belangstelling niet alleen uit naar het gedrag van jeugdigen op dat moment, maar wilde ik ook weten waar dat gedrag vandaan kwam. Een vervolgstudie kon niet uitblijven en daarom koos ik voor de studie orthopedagogiek, want  deze studie richt zich specifiek op jeugdigen in ontwikkeling.

 

Binnen de ggz is hulpverlening alleen mogelijk als er een psychiatrische diagnose is gesteld (of een vermoeden van), maar het ‘plaatsen in hokjes’ is het laatste hoe ik mijn werk omschrijf. Mijn orthopedagogische achtergrond zorgt ervoor dat ik altijd naar het specifieke kind in een specifieke situatie kijk. Ik neem de context rondom de jeugdige mee in de vraag wat er met deze jeugdige in dit gezin met deze achtergrond aan de hand is en hoe hij of zij het beste geholpen kan worden.

 

Zo ook bij Alex die opgroeide bij zijn ouders zonder broers of zussen en werd aangemeld met concentratieproblemen, gedragsproblemen in de klas en moeilijkheden in het leggen en onderhouden van sociale contacten.

 

“Het uiteindelijke doel is dat de jeugdigen goed in hun vel zitten”

 

Inmiddels heb ik gemerkt dat diagnostiek vooraf erg belangrijk is om op de juiste manier te kunnen behandelen. Bij Alex werd in eerste instantie gedacht aan een vorm van autisme, maar door de juiste diagnostiek en in gesprek te gaan met Alex, ouders en school bleek dat hij veel last had van pestervaringen waardoor hij extra alert was in de klas, zich snel aangevallen voelde en de aanval koos als beste verdediging in het contact met anderen.

 

De behandeling kan individueel voor het kind zijn, bestaan uit ouderbegeleiding, uit systeemgesprekken voor het hele gezin of een combinatie van dat alles. Het uiteindelijke doel is dat de jeugdigen goed in hun vel zitten, zich voldoende kunnen ontwikkelen en ouders zich gesterkt voelen in hun ouderschap, zodat onze hulp niet langer nodig is.

 

In het geval van Alex hebben we gekozen voor EMDR en CGT behandeling, naast ouderbegeleiding en contact onderhouden met school. De concentratieproblemen van Alex zijn sterk verminderd, hij zit beter in zijn vel en hij is in staat om op een adequate manier contact met leeftijdsgenoten te onderhouden. Aan het eind van de behandeling vertelde moeder trots dat Alex was uitgenodigd voor zijn eerste kinderfeestje!

 

Elvira Dupont werkt bij een ambulante, specialistische ggz-instelling op de afdeling Jeugd en houdt zich bezig met zowel diagnostiek als behandeling van jeugdigen tot 18 jaar.

About the Author /

a.vanleur@nvo.nl

Alle artikelen