Animatie: De NVO-pedagoog

Een (ortho)pedagoog helpt kinderen, jongeren en mensen met een beperking en hun gezinnen om zich in moeilijke situaties optimaal te ontwikkelen. In het onderwijs, de jeugdhulp, ggz en gehandicaptenzorg.

 

Daarbij kijkt zij of hij naar alle relaties tussen een cliënt en zijn opvoeders, thuis, op school of in een instelling. Want elke relatie kan onderdeel van het probleem zijn. Of juist de oplossing. Het doel is mensen zo zelfredzaam mogelijk maken, zodat ze mee kunnen doen in onze samenleving.

 

Ben jij al bekend met de story van NVO-pedagoog? Kijk hier naar onze animatie De NVO-pedagoog!

About the Author /

p.pluijlaar@gmail.com

Alle artikelen