Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht. Ook is het geweld veel heftiger. In gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis vindt veel en vaak langdurig geweld plaats. Een groot aantal kinderen krijgt daardoor traumatische klachten. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek.

 

Het onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in de vier grootste steden (G4) en de gemeenten in negen regio’s van Veilig Thuis.

 

Uit de eerste resultaten blijkt dat in gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis veelvuldig geweld plaatsvindt: per gezin gemiddeld 71 geweldsincidenten voorafgaand aan de melding bij Veilig Thuis, per jaar. Dat is dus meer dan één keer per week. In bijna alle gezinnen speelt het geweld al ruim een jaar. Het gaat daarbij om partnergeweld en/of direct geweld tegen kinderen. In meer dan de helft van de gezinnen zijn de kinderen zowel getuige van het geweld tussen hun ouders als zelf slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing.

 

Vicieuze cirkel

 

De gevolgen voor kinderen zijn ernstig. Vier op de tien kinderen heeft traumatische klachten. Ze krijgen last van depressiviteit of angstproblemen. Bij de ouders valt op dat veel van hen in het verleden zelf slachtoffer zijn geweest van geweld. Ze zijn opgegroeid in een gezin waar partnergeweld was of ze zijn als kind mishandeld. Er is sprake van een vicieuze cirkel die alleen kan worden doorbroken met goede en passende hulp aan kinderen én ouders en steun in een sociaal netwerk.

 

Armoede, werkloosheid, alcoholgebruik

 

Kindermishandeling en partnergeweld kan in alle gezinnen voorkomen. Maar armoede, werkeloosheid en alcoholgebruik spelen in deze gezinnen ook vaak een rol. Zo is in bijna de helft van de gezinnen sprake van armoede (47 procent). Bij meer dan 40 procent van de mannen en 30 procent van de vrouwen is sprake van problematisch alcoholgebruik.

 

Het onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld loopt tot 2021. Aan de hand van thema’s worden tussentijds resultaten bekendgemaakt en besproken met de betrokken gemeenten. Bij het onderzoek zijn ruim 1.200 ouders en 1.550 kinderen betrokken. Zowel de grootte van de onderzoekspopulatie als de spreiding door het land zorgt ervoor dat er een representatief beeld ontstaat.

 

Het onderzoek is een initiatief van Augeo Foundation en de G4, en wordt ondersteund door VWS. De eerste factsheet met de resultaten ‘Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?’ is hier te downloaden. In  deze factsheet vind je achtergrondkenmerken van de deelnemende gezinnen, de ernst van het geweld, hun trauma’s, welbevinden en ontvangen hulp in de eerste periode. De volgende factsheets gaan over het type geweld en de hulpverlening.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen