Ik kan het!

 

Bent u hulpverlener, manager of bestuurder bij een school, zorginstelling of gemeente? Dan werkt u met kinderen en volwassenen die afhankelijk zijn van anderen. Zij verdienen de allerbeste aandacht en zorg die Nederland in huis heeft. Toch is het vaak een puzzel om dit te realiseren. Ontdek waarom de NVO-pedagoog voor u het ontbrekende puzzelstukje kan zijn.

 

Afhankelijk zijn van anderen hoort bij opgroeien, bij ‘opgevoed worden’ en bij jezelf ontwikkelen.

 

Dit doen pedagogen

Een pedagoog helpt kinderen, jongeren en mensen met een beperking en hun gezinnen om zich in moeilijke situaties optimaal te ontwikkelen. In het onderwijs, de jeugdhulp, ggz en gehandicaptenzorg. Een pedagoog kijkt naar alle relaties tussen een cliënt en zijn opvoeders, thuis, op school of in een instelling. Want elke relatie kan onderdeel van het probleem zijn. Of juist de oplossing. Het doel is mensen zo zelfredzaam mogelijk maken, zodat ze mee kunnen doen.

 

En dit typeert een echte NVO-(ortho)pedagoog

Een NVO-pedagoog doet al het bovenstaande. Plus al het onderstaande. Maar vooral: een typische NVO-pedagoog is een verbinder. Een wetenschappelijk geschoolde expert in opvoed- en ontwikkelrelaties. Iemand die de specifieke behoefte en mogelijkheden van kinderen, jongeren en mensen met een beperking in hun omgeving in kaart kan brengen en verbetert door de inzet van wetenschappelijke inzichten en interventies. Daarom kan de NVO-pedagoog precies dat ene ontbrekende puzzelstukje zijn dat de andere stukjes met elkaar verbindt.

 

Dit kunnen we voor u betekenen

Meld u nu aan voor ‘Ik kan het!’ en ontdek hoe u úw puzzel compleet kan maken. U ontvangt maandelijks een update met verhalen uit de praktijk, veelbesproken actualiteiten, boeiende interviews, scherpe opinies en wetenschappelijk nieuws.

Blijf op de hoogte!

Dit is onze expertise

We werken direct met kinderen, jongeren en volwassenen. We helpen ouders, begeleiders, docenten en andere ‘beroepsopvoeders bijvoorbeeld om beter om te gaan met verschillen in een klas of om de kwaliteit van leven voor een groep mensen met een beperking te verbeteren. Daarnaast werken we als wetenschapper bij een universiteit, hogeschool of andere instantie om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek of om kennis over te brengen. Ook geven we vaak leiding aan – of doen de coördinatie van – teams van professionals, bijvoorbeeld in instellingen of in wijkteams.

 

U kunt ons bijvoorbeeld tegen het lijf lopen in:

 • scholen en regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs
 • de onderwijsbegeleiding
 • Jeugdhulp en Jeugdbescherming (CJG; wijkteams, Jeugdgezondheidszorg; Veilig Thuis; de Raad voor de Kinderbescherming; Jeugd-GGZ)
 • de gehandicaptenzorg
 • in de volwassenen-GGZ

 

En dan kunt u ons tegenkomen in bijvoorbeeld de rol, of functie van:

 • begeleider of behandelaar
 • beleidsmedewerker
 • onderzoeker
 • teamleider
 • behandel- of zorgcoördinator

Wist u dat (ortho)pedagogen:

 • coördinatie van complexe situaties op zich nemen
 • multidisciplinair werken
 • altijd kijken naar de context
 • preventief handelen
 • leer- en ontwikkelingsvraagstukken (dyslexie, dyscalculie) behandelen;
 • als begeleider of expert verbonden kunnen zijn aan een wijkteam of CJG
 • veranderingen in scholen, instellingen, gemeenten of samenwerkingsverbanden analyseren en realiseren
 • mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen zoveel mogelijk hun eigen leven vorm te geven en mee te doen
 • de NVO een eigen beroepscode heeft die leidraad is voor het beroepsmatig handelen. 

 

Wilt u meer weten?

Ontdek op een inspirerende manier hoe u úw puzzel compleet kan maken.

 

Meld u nu aan voor ‘Ik kan het!’.