Pedagoog in de jeugdhulp

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Alle vormen van jeugdhulp vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, zoals: ambulante en residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugd-ggz, jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), gesloten jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

 

De decentralisatie is breed achter de rug, maar de transformatie, het anders werken en in het veel beter met elkaar samenwerken valt nog veel winst te halen. Die verbindende rol is op het lijf van de pedagoog geschreven.

 

(Ortho)pedagogen dragen bij aan de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders. Zij doen dit op een integrale manier, waarbij zij de context meenemen waarin het kind of de jongere opgroeit en het sociale netwerk betrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn als professional in een wijkteam, bij Veilig Thuis, een Centrum voor Jeugd en Gezin, praktijkondersteuner huisarts jeugd-ggz of als vrijgevestigde aanbieder.

 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen