Marion: De pedagoog kan veel betekenen in het preventieve veld.

In de gemeente Leeuwarden is alle pedagogische ondersteuning verzameld bij Opvoedpunt Leeuwarden. Samen met een team van pedagogen beantwoorden wij opvoedvragen van ouders op inloopspreekuren, thuis, via de telefoon en per e-mail. En ook via social media en door het organiseren van bijeenkomsten op scholen en andere vindplaatsen van ouders. We beantwoorden ook vragen van vrijwilligers (zoals sportorganisaties en Humanitas) en professionals (o.a. leerkrachten) die met ouders en kinderen (0-19 jaar) werken. Regelmatig is er overleg met de gemeente waarin Opvoedpunt ook adviseert over het inrichten van het preventieve veld in de gemeente.

 

Als pedagoog vind ik het mooi om te zien dat ouders na een gesprek, waarin ik samen met de ouders als een helikopter boven hun situatie hebben gevlogen, weer nieuwe energie hebben gekregen om verder te gaan, nadat zij eerder hebben aangegeven het allemaal niet meer te zien zitten.
De pedagoog kan in deze tijden van transformatie veel betekenen in het preventieve veld en ik vind het belangrijk om mijn steentje hieraan bij te dragen.

 

In het gesprek met de gemeente word ik er enthousiast van om voor beleidsmedewerkers inzichtelijk te maken op welke manier wij als pedagogen met ouders werken. Pedagogische preventie, normaliseren van vragen van ouders en het steunen van ouders bij hun ouderschap staan hierbij centraal. Ik merk dat voorbeelden van casuïstiek krachtig werken in het gesprek met de gemeente. Deze voorbeelden gebruik ik om concreter te maken wat pedagogisch preventie voor gezinnen kan betekenen.

 

Vader belt het Opvoedpunt Leeuwarden

Hij staat samen met zijn vrouw aan het begin van een  echtscheidingsproces. Hij vraagt in eerste instantie alleen informatie over hoe hij de kinderen (7 en 4 jaar) zo goed mogelijk kan begeleiden en steunen in deze moeilijke tijd. De pedagoog verkent de mogelijkheid om met beide ouders in gesprek te gaan. Nadat vader heeft overlegd met zijn vrouw blijkt dit goed te kunnen. Hierna volgt een gesprek met ouders, waarin zij informatie krijgen over hoe de scheiding op een voor hun kinderen zo goed mogelijke manier te organiseren. Hierin is vooral hun beider belang benadrukt, namelijk het welzijn van hun kinderen.

 

“En er ligt weer een basis om als ex-partners goede ouders te kunnen blijven in de toekomst”

En er is uitgebreid bij stilgestaan hoe wezenlijk hun inzet is om ondanks de pijn en boosheid, die wel degelijk aan de orde zijn, toch met elkaar om tafel te gaan en goede afspraken te maken. Er worden nog twee vervolgafspraken gemaakt.  Beide ouders geven aan dat zij met de steun en de informatie van de pedagoog goed geholpen zijn. In plaats van ieder voor zich handelen met alle emoties van dien, handelen zij gezamenlijk vanuit een plan van aanpak. Hiermee hebben zij handvatten gekregen om de kinderen goed op te kunnen vangen en ligt er een basis om als ex-partners goede ouders te kunnen blijven in de toekomst.

 

Warme overdracht

Als lid van het team van Opvoedpunt Leeuwarden speel ik in op alle opvoedvragen van ouders. Veel ouders hebben de behoefte om kort te kunnen sparren over de opvoeding met iemand in hun directe omgeving. Doordat we het ouders zo makkelijk mogelijk te maken (spreekuren in de stad en social media) doen zij dit ook. Ook de vragen die geen lichte opvoedvragen blijken te zijn, worden opgepakt en in het netwerk warm overgedragen (soms gespecialiseerde hulp, soms ander aanbod in het preventieve hulp). Opvallend veel vragen komen binnen rondom de opvoedthema’s: pubers, social media, echtscheiding en regels en grenzen.

 

Marion Dral maakt als pedagoog deel uit van een team van pedagogen inclusief een communicatiemedewerker. Samen vormen ze Opvoedpunt Leeuwarden, onderdeel van GGD Fryslân / Jeugdgezondheidszorg.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen