Natascha: “Samen met de student en het onderwijsteam bekijk ik wat nodig is”

Orthopedagoog-generalist Natascha Rombout-van Wamelen (36) werkt als gedragswetenschapper bij Zadkine, een groot regionaal opleidingencentrum in Rotterdam. Ze ondersteunt mbo-studenten met leer-, gedrags- en psychische problemen om hun diploma te halen. ‘Ik zie de meest beschadigde jongeren. Het is extra gaaf als zij het redden.’

 

Het onderwijs heeft haar hart gestolen. Natascha werkt twaalf en half jaar bij Zadkine, maar omdat het mbo continu in beweging is, lijkt het of ze elk jaar een nieuwe baan heeft. Zo is ze de laatste jaren bezig met de nieuwe privacywetgeving op school en heeft ze haar handen vol met  het begeleiden van studenten in het kader van passend onderwijs.

 

“We moeten nu alle studenten met de juiste vooropleiding aannemen, ook als we twijfelen of ze het gaan redden. Daardoor krijgen we meer jongeren met problemen binnen. Zo zijn we in gesprek met een jongen uit de jeugdgevangenis, met jeugd-tbs. Die wil na de zomervakantie beginnen met een opleiding binnen de horeca. Sommige docenten zijn wat terughoudend. Maar ook hij moet het vertrouwen krijgen en een nieuwe kans. Samen met hem en het onderwijsteam bekijk ik wat nodig is.”

 

“Het lukt niet altijd, maar ik zie gelukkig dat veel van hen wel de eindstreep halen”

 

Structuur in de klas

Natascha doet alle dyslexieonderzoeken op Zadkine. Ze coacht de intern begeleiders en mentoren. Een groot deel van de tijd ondersteunt ze zelf studenten met meer complexe problemen.

 

“Als orthopedagoog kijk ik goed naar wat déze student, op déze opleiding, met déze docenten en déze ouders precies aan ondersteuning nodig heeft. Ik leg de verbinding tussen alle relaties om een student heen. Daardoor reikt mijn hulp verder dan die individuele student. Een simpel voorbeeld: een student met een stoornis in het autistisch spectrum is gebaat bij structuur in de klas. Bij een docent die de doelen van de les aan het begin op het bord schrijft en die huiswerk ook op papier meegeeft. Dat is voor iedereen handig, niet alleen voor die ene student.”

 

Oude ik

Haar doelgroep zijn jongeren vanaf zestien jaar, met verschillende culturele achtergronden en gezinssituaties, die onderwijs volgen op drie verschillende niveaus. Hun problemen variëren van autisme en dyslexie tot psychische klachten als depressie, burn-out en suïcidale gedachten. Het lukt niet altijd, maar Natascha ziet gelukkig dat veel van hen de eindstreep halen.

 

“Een meisje dat zes jaar geleden vanuit Turkije is gekomen, deed het heel goed op niveau-3, ook qua Nederlands. Echt knap. Ze kreeg een vriendje en was erbij toen hij ineens door de politie uit huis werd gehaald. Natuurlijk was ze van slag na zo’n heftige gebeurtenis, maar haar klachten – herbelevingen en paniek – bleven lang aanhouden. Ze kon zich niet meer concentreren en haar cijfers gingen omlaag. Toen kwam ze bij mij en zijn we aan de slag gegaan met EMDR-behandelingen. Na een paar sessies begon ze weer te stralen en zagen ook de docenten haar oude ik terugkomen.”

 

Meidenvenijn

Aan het eind van dit schooljaar is ze nog druk met klas vol meiden – en drie jongens – bij de opleiding Luchtvaart Dienstverlening, waar onderhuidse pestproblemen spelen.
“We noemen het ook wel meidenvenijn. Samen met de docent zoek ik naar meer verbinding in de klas. We kijken opnieuw naar de groepsregels en naar wat wél goed gaat. Zo vermijd je geklaag en gemopper en krijg je weer positieve energie in de klas.”

 

Tekst: Annemiek Haalboom

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen