Pedagoog in het onderwijs

Voor ieder kind een passende onderwijsplek, dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Voor pedagogen gesneden koek want zij proberen dagelijks leerlingen zodanig te begeleiden zodat zij het beste uit henzelf kunnen halen. Pedagogen hebben daarbij ook oog voor leerkrachten en ouders/verzorgers en bieden ondersteuning. Ze helpen bij het creëren van een passend leertraject.

 

Pedagogen hebben een belangrijke signalerende functie en rol in het leven van kinderen. Op die manier dragen zij samen met de omgeving bij aan een zo goed mogelijk pedagogisch (leer)klimaat. Daarbij gaan pedagogen gaan altijd uit van de mogelijkheden, talenten en perspectieven die leerlingen hebben, brengen dit in kaart en houden daarbij rekening met de beperkingen. Met daarbij als uitgangspunt deze leerling, met deze ouders, bij deze leraar, in deze groep of klas, op deze school. Zo brengen zij de ondersteuningsbehoeften in kaart en vertalen dit naar handelingsgerichte adviezen voor leraren.

 

Door coaching van leraren of een bijdrage aan onderwijsinnovaties is het bereik van pedagogen groter dan de individuele leerling. Zij hebben overzicht over en zijn in staat tot het integreren van gegevens, hebben een kritische houding, beschikken over analytisch denkvermogen en investeren in het maken van verbinding. Verbinding tussen ouders en school, maar ook verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Pedagogen werken binnen de school, het samenwerkingsverband of als vrijgevestigde aanbieder.

 

 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen