Yousra: Mensen zijn niet hun beperking

Ik ben iemand die altijd graag iets voor een ander betekent, op alle fronten, privé of werk. Soms lukt het iemand niet alleen om een oplossing te vinden voor een problematische situatie of bepaalde klachten. In mijn rol als orthopedagoog kan ik een schakel zijn tussen een soms problematische situatie en ervoor zorgen dat iemand een zo normaal mogelijk leven kan leiden en waar iedereen recht op heeft.

 

Ik ben orthopedagoog binnen de afdeling Diagnostiek en Behandeling van ASVZ. Cliënten van alle leeftijden (intern en extern) kunnen zich bij Diagnostiek en Behandeling aanmelden met een vraag voor diagnostiek en/of behandeling. Mijn werkdagen bestaan uit het voeren van intakes, diagnostisch onderzoek, adviesgesprekken, bieden van therapie en multidisciplinair overleg met collega’s. Daarnaast houd ik me soms ook bezig met overstijgende onderwerpen zoals implementatie van de landelijk gestelde richtlijnen voor GGZ en/of de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

 

Therapie is niet de enige oplossing

In zowel de fase van onderzoek als de behandeling betrek ik graag meerdere personen uit iemands omgeving (met toestemming van de cliënt). Denk aan: ouders, begeleiders, leerkrachten etcetera. Zo is iedereen op de hoogte van wat er uit het onderzoek is gekomen, maar vooral ook zodat iedereen weet wat er nodig is om de cliënt optimaal te ondersteunen in het dagelijks leven. Vaak kan de omgeving al heel veel doen om ervoor te zorgen dat klachten verminderen en is therapie niet de enige oplossing.

 

Daarnaast vind ik het belangrijk om altijd te vragen naar dingen die wel goed gaan en naar iemands wensen en dromen. In de essentie is iedereen mens en heeft iedereen dezelfde basisbehoeften. Zo vind ik het belangrijk dat cliënten, maar ook hun omgeving zich door mijn betrokkenheid gewaardeerd, gezien, gehoord en geholpen voelen. Mensen zijn niet hun beperking of diagnose, maar vooral mens. Een mens met krachten, talenten en positieve eigenschappen. Net als iedereen.

 

“Ik vind het belangrijk om altijd te vragen naar dingen die wel goed gaan en naar iemands wensen en dromen”

 

Zo heb ik een cliënt die binnenkwam met depressieve klachten. Gaandeweg haar leven heeft ze veel meegemaakt. Samen met haar heb ik gekeken naar wat haar levensgeschiedenis is, hoe dit haar gevormd heeft, hoe haar huidige situatie eruit ziet en zijn we gestart met cognitieve gedragstherapie gericht op depressie. Naast de therapie had ik met haar toestemming nauw contact met haar ambulant begeleidster, zodat zij samen met de cliënt in het dagelijks leven de dingen uit de therapie kan leren toepassen. Maar ook om te werken aan andere dingen die nodig zijn: uitbreiden van netwerk, het vinden van een geschikte vrijetijdsbesteding en ontspanningsmomenten voor zichzelf creëren.

 

Gehoord en begrepen

Nadat ik een verslag had geschreven over haar huidige situatie en haar levensgeschiedenis reageerde ze met: “Dit ben ik precies.” Tijdens de therapie komt een aantal keren naar voren dat zij zichzelf beter heeft leren kennen, dat ze soms het idee heeft dat ik haar gedachten kan lezen, dat ze eigenlijk niemand meer vertrouwt maar tegen mij alles kan zeggen wat ze wilt. Ze voelt zich niet veroordeeld om wat ze zegt of wat ze doet, ze voelt zich gehoord en begrepen en is gemotiveerd om naar de therapie te komen, waardoor ze ook beslissingen in haar leven heeft durven nemen die ze eerder niet zou hebben gemaakt.

 

Zij heeft weer het gevoel dat ze haar eigen leven in handen heeft, dat ze vaker voor zichzelf mag kiezen en dat zij tevreden mag zijn met wie zij is. Er zijn namelijk zoveel dingen die zij goed kan en goed doet, ondanks haar verstandelijke beperking. Voor haar geldt: ik kan het!

 

Yousra Rayhi werkt bij ASVZ. ASVZ biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding aan iedereen met een verstandelijke beperking.

About the Author /

a.vanleur@nvo.nl

Alle artikelen