Nanouk: hoe zorg je ervoor dat kind en de ouder echt centraal staan

Nanouk werkt als leidinggevende bij een grote instelling voor gehandicaptenzorg. Hier wordt speciaal onderwijs en zorg geboden aan kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis en aan kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn.

 

We betrekken in alle behandelingen het gehele systeem intensief. Ik geef leiding aan 75 zorgmedewerkers, waaronder tien gedragskundigen. In onze instelling zijn we bezig met het zodanig organiseren van speciaal onderwijs en zorg dat de cliënt werkelijk centraal staat.

 

Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar doordat we binnen één instelling met regelgeving vanuit twee bedrijven en twee CAO’s te maken hebben, is het nog niet altijd zo eenvoudig. Onderwijs en zorg zijn echt twee hele andere takken van sport en dan vergeten we door alle regels wel eens waar we het eigenlijk voor doen.

 

Ontwikkeltuin

Vorig schooljaar ben ik – vanuit mijn (orthopedagogische) overtuiging dat dit soort veranderprocessen samen met de klant opgezet moeten worden – een project gestart. Samen met ouders, ervaringsdeskundigen, medewerkers en leidinggevenden zijn we in een ontwikkeltuin in kaart gaan brengen welke knelpunten mensen ervaren en hoe we de processen zo kunnen organiseren dat het kind en de ouder beter centraal staan.

 

“Zo krijgen kinderen en hun ouders zo snel mogelijk de juiste vorm van (speciaal) onderwijs en (intensieve derdelijns) behandeling”

 

 

Hierbij kan je denken aan het verminderen van het aantal keren dat ouders naar school en de behandellocatie moeten komen. Dat kun je doen door de tien-minuten gesprekken die de ouders op onze speciaal onderwijs school hebben te combineren met het MDO van de zorg. Maar ook bijvoorbeeld door het verkorten van wachtlijsten door samen te werken op personeelsgebied.

Op deze manier krijgen de kinderen en hun ouders zo snel mogelijk de juiste vorm van (speciaal) onderwijs en (intensieve derdelijns) behandeling, zodat de kinderen en hun ouders de groei doormaken die zo hard nodig is.

 

Indringende verhalen

Door de indringende verhalen van de ouders en ervaringsdeskundigen die om tafel zaten, waren de knelpunten heel snel helder en ontstond een grote drive om tot verandering te komen. De verandering wordt geleid door de ouders en de medewerkers. Als leidinggevende ondersteun ik waar nodig, maar ik trek de verandering niet. Volgens mij is dit de beste manier om tot verandering te komen. Tot verandering waar de cliënt werkelijk beter van wordt.

 

Nanouk van Tol – Verbeek is opgeleid als NVO orthopedagoog-generalist en werkt als leidinggevende bij een grote instelling voor gehandicaptenzorg.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen