Pedagogische kennis moet veel meer stromen!

Pedagogische kennis doen we op en passen we vervolgens toe in slechts 10% van de wereld! En de rest van de wereld?

 

Die mag, in het allerbeste geval, zo her en der een graantje meepikken. Terwijl ook daar ouders zich machteloos voelen in complexe opvoedingssituaties. Zullen aantredende hoogleraren over 100 jaar citeren uit de oratie ‘Over wie spreken wij?’ die Maretha de Jonge uitsprak op vrijdag 14 september jl. als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Orthopedagoog-Generalist aan de Universiteit Leiden?
 
Dat mag je hopen! Deze parel voor het vakgebied pedagogiek verdient het om gelezen, geciteerd en verspreid te worden. Over waarom normaliseren niét het antwoord is, over spel als orde, over de strijd die we al een eeuw voeren waarom pedagogiek een wetenschap is. ‘Over wie spreken wij?’ gaat op zoveel manieren over de pedagoog. Als NVO bevelen we u uit de grond van ons hart aan om het te lezen! Download de oratie Waar spreken wij over?

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen