Lotte, Martine en Virginie: “Wij zien leerlingen die op jonge leeftijd forse sociaal emotionele problematiek ontwikkelen”

Wij willen voor leerlingen het verschil maken! Niet opgeven op het moment dat de betrokkenen rondom een leerling dat wel dreigen te doen. Opkomen voor leerlingen waar ze dat zelf niet kunnen. Leerlingen inzicht geven in hun krachten en sterke kanten. Ons blijven inzetten om ervoor te zorgen dat een leerling bereikt wat hij wil en kan bereiken.

 

Wij zijn werkzaam op een school voor VMBO en Praktijkonderwijs, CSV Het Perron in Veenendaal. Alle drie combineren we onze functie als orthopedagoog/schoolpsycholoog met een andere functie. Zo is Lotte naast orthopedagoog ook docent bewegingsonderwijs binnen dezelfde school. En werkt Martine tevens als schoolpsycholoog op de Entree-opleiding in Ede en combineert Virginie haar functie met de taak als projectleider ‘vernieuwing Theoretische Leerweg’.

 

Diverse problematiek

 

De combinatie van onze taken maakt onze werkweek dynamisch. We houden ons voornamelijk bezig met de zorg en begeleiding van leerlingen met heel diverse problematiek. Dat maakt dat iedere dag weer anders verloopt. Dit doen we voornamelijk door in te steken op coaching van docenten en leerlingen. Samen met docenten en mentoren de problematiek van een leerling in kaart brengen en bekijken wat deze leerling vervolgens nodig heeft om zo goed mogelijk tot leren te komen.

 

“De inbreng van ouders en de leerling zelf is ontzettend belangrijk”

 

Op CSV Het Perron hebben we een goede zorgstructuur. Docenten kunnen veel zelf en zijn door scholing toegerust hoe met bepaalde problematieken om te gaan. Bij hulpvragen weten ze één van ons te vinden en is hier op school de afspraak dat de begeleiding samen wordt opgepakt. Alles wat we van een leerling weten wordt in kaart gebracht en er worden gesprekken gevoerd met de leerling zelf en ouders. De inbreng van ouders en de leerling zelf is ontzettend belangrijk. Als school kunnen we het niet alleen en hebben we ouders hier echt bij nodig. Als hulpverlening al betrokken is, wordt daar ook contact mee gezocht.

 

Zorgspecialisten

 

Sinds de invoering van passend onderwijs werken we met zorgspecialisten. Dit zijn docenten die de zorg rondom zorgleerlingen coördineren samen met de docententeams en hier extra taakuren voor hebben. Als orthopedagogen verzorgen wij de intervisie en een jaarlijkse studiedag voor deze zorgspecialisten.  Nieuwe mentoren krijgen van ons jaarlijks een training die gericht is op de taken en verantwoordelijkheden van een mentor. Daarnaast voeren we samen met de RT-ers het dyslexiebeleid uit, adviseren we het MT bij bepaalde vraagstukken en nemen we deel aan interne zorgteamvergaderingen en het ZAT.

 

“Het kost tijd, vergt doorzettingsvermogen en een stukje nuchterheid”

 

De problematiek van onze leerlingen is divers; van leerproblematiek tot complexe gedragsproblematiek al dan niet in samenhang met systeemproblematiek. We steken in op het in beweging krijgen van de leerling, de collega en/of de ouders. Benadrukken wat de problematiek voor deze leerling inhoudt en wat hij of zij nodig heeft. Dat kost vaak tijd, vergt doorzettingsvermogen en een stukje nuchterheid maar als je dan zaken voor elkaar krijgt en ziet dat de leerling gestelde doelen behaalt, zijn we trots. Trots op de leerling, de collega’s, ouders en toch ook wel op onszelf. Want wat is het de bekroning op je werk als de desbetreffende leerling na vier jaar de school verlaat met een diploma!

 

Fietsenmaker

 

In vmbo klas 3 vakrichting mobiliteit en transport zat Amber. Het enige meisje in een groep vol jongens. Maar zij zat daar met maar één doel voor ogen; haar diploma halen en een eerste stap zetten om een goede fietsenmaker te worden. Amber was kwetsbaar als enige meid en had moeite zich weerbaar op te stellen tegenover de jongens uit haar klas. Ze werd gepest en dit deed haar veel pijn. Ze kreeg last van psychosomatische klachten en wilde op een gegeven moment niet meer naar school.

 

Toen ik als orthopedagoog met haar het zorgtraject startte, kon ze mij goed aangeven wat ze graag zou willen. Allereerst van haar buikpijn en angsten af, weer gewoon met een veilig gevoel naar school durven en kunnen opkomen voor zichzelf. Amber had een ongelofelijke drijfveer en was zeer gemotiveerd om alle hulp die ze aangeboden kreeg aan te pakken.

 

Spil in het web

 

In een intensief traject samen met haar, haar ouders, hulpverlening (gespecialiseerde GGZ) en de collega’s is het ons gelukt Amber weer met plezier naar school te laten gaan, haar angsten te overwinnen en zich weerbaar op te stellen als medeleerlingen wat tegen haar zeiden. Het was dankbaar om de spil in het web te mogen zijn als orthopedagoog om de gewenste ondersteuning af te stemmen met alle betrokkenen. Het is Amber zelfs gelukt om mee te gaan op werkweek naar Londen. Iets waar ze een half jaar daarvoor al van in paniek raakte bij het idee.

 

 

Samenwerking jeugdhulp en onderwijs moet beter

 

Door bezuinigingen in de jeugdhulpverlening word te vaak te lichte hulp ingezet. Het duurt daardoor langer voordat leerlingen bij de juiste hulpverlenende instantie terechtkomen. Hiermee gaat kostbare tijd verloren. De samenwerking tussen jeugdhulpverlening en onderwijs moet beter. Met grote regelmaat hebben we casussen waarbij we de leerlingen verwijzing naar hulpverlening. Wij ervaren dat er nog te weinig contact gezocht wordt vanuit hulpverlening met ons als school. Ouders hebben hier ook een rol in maar zijn niet altijd bij machte om hier initiatieven in te nemen.

 

We zien leerlingen die op jonge leeftijd forse sociaal emotionele problematiek ontwikkelen. Denk daar bij aan suïcidale gedachten, psychoses, depressie, auto mutilatie, angsten. Samenwerking met jeugdhulpverlening en ouders is hierbij essentieel om tot een goed behandelplan te komen.

 

Lotte Sanders, Martine Speelman en Virginie van Driel werken op CSV Het Perron, school voor VMBO en Praktijkonderwijs in Veenendaal. Alle drie combineren ze hun functie als orthopedagoog/schoolpsycholoog met een andere functie.

 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen