Werken aan beroepsontwikkeling in de jeugdhulp

Professionals werken aan hun vakbekwaamheid om in de praktijk, samen met cliënten, goede beslissingen te nemen en op efficiënte en effectieve wijze hulp te bieden. Vakbekwaam zijn wil zeggen dat je continu investeert in je eigen beroepsontwikkeling, bijvoorbeeld door je kennis te vergroten en te reflecteren op je eigen handelen. Hoe kun je dat aanpakken?

 

Marlijn de Vries, beleidsmedewerker NVO en Lijnie Reijers, NVO orthopedagoog-generalist, laten je dat zien in deze video.

 

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. De video maakt onderdeel uit van een serie van drie e-colleges met als doel om professionals op hoofdlijnen te informeren over beroepsontwikkeling, werken volgens de beroepscode en professionele autonomie. Kijk voor de andere video’s op de website Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J)

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen