Pedagoog in de gehandicaptenzorg

Mensen met een beperking hebben sinds 1 januari 2015 te maken met een gewijzigd zorgstelsel. Voor zorg, ondersteuning, werk en inkomen zijn zij aangewezen op de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

 

In de gehandicaptenzorg werken (ortho)pedagogen met mensen met een lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke beperking. In Nederland wonen ongeveer 1,1 miljoen mensen met één of meerdere van deze beperkingen.

 

Pedagogen streven ernaar dat deze mensen zoveel mogelijk hun eigen leven vormgeven en zichzelf ontwikkelen. Juist pedagogen zijn hier van meerwaarde omdat zij naast de cliënt ook met de mensen om hen heen werken, zodat ook de sociale context zo goed mogelijk is toegerust om het welbevinden van de cliënt te verbeteren. Dan gaat het natuurlijk om de ouders/opvoeders die worden betrokken, maar ook bijvoorbeeld over de begeleiders, leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten en artsen.

 

 

 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen