Iris: “Inspelen op wat er op dat moment speelt bij de leerling!”

In het onderwijs wordt van kinderen steeds meer zelfstandigheid en organisatievermogen verwacht. Kinderen groeien op in een omgeving met ontzettend veel prikkels en veel mogelijkheden tot het verkrijgen van allerlei informatie. Ik vind het belangrijk ervoor te zorgen dat kinderen niet in het diepe worden gegooid, maar door hun ouders, docenten en pedagogen worden ondersteund in hun aanpak, in vooruit denken en plannen.

 

Kinderen zijn gewend om met grote hoeveelheid aan informatie om te gaan. De nadruk ligt niet voor niets op het aanleren van hóe en waar vind je de juiste informatie, in plaats van kennis stampen. Maar het organisatievermogen tot aan de volwassenheid is bij kinderen nog volop in ontwikkeling en het is dus niet gek dat er ook enorm veel kinderen zijn die ertegenaan lopen dat zij het overzicht kwijtraken.

 

Kinderen leren hóe ze het beste kunnen leren

 

Ik werk als orthopedagoog en studiecoach bij Studie Nanny/coach at Home  & Maltha Studiecoaching. Wij bieden begeleiding (aan huis) aan kinderen vanaf de basisschool tot en met het eindexamen, waarbij het uitgangspunt is om de kinderen te leren hóe ze het beste kunnen leren. Onze doelstelling is om kinderen slimmer te laten leren, niet harder. In gesprek met ouders en kind bepalen we wat de behoeften zijn van het kind, zodat er gewerkt kan worden vanuit een persoonlijk studieplan. In de begeleiding gaat de aandacht uit naar het aanleren van vakoverstijgende studievaardigheden, motivatie, concentratie en/of specifieke ondersteuning bij leerproblemen.

 

Bij Studie Nanny/coach at Home geven we begeleiding in de eigen thuissituatie. Dat biedt de mogelijkheid om, naast de focus op school en leren, ook veel aandacht te hebben voor de persoonlijke ontwikkeling. Je leert het kind in zijn meest vertrouwde omgeving goed kennen en kunt nauw contact hebben met ouders.

 

Vaste begeleider

 

Naast Studie Nanny/coach at Home biedt Maltha Studiecoaching nog meer vormen van ondersteuning in leren leren, zoals studiebegeleiding en individuele begeleiding op de instituten en huiswerkcoaching en groepstrainingen op scholen. In alle begeleiding staat voorop dat er een vaste begeleider is die ervoor zorgt dat er bij de persoonlijke behoeften wordt aangesloten. Ook bieden we vanuit de Orthopedagogische praktijk diagnostiek en behandeling van leer- en gedragsproblemen.

 

Ik kom bij verschillende leerlingen thuis. Sommigen zie ik meerdere dagen en met hen bespreek ik al het schoolwerk en wat daarbij komt kijken. Andere leerlingen zie ik wekelijks en dan ondersteun ik ze in aanpak, motivatie en omgaan met hun (leer)problemen. En elke dag is anders! Omdat het zo belangrijk is om in te spelen op wat er op dat moment speelt bij de leerling.

 

Oudertraining

 

Daarnaast geef ik ook individuele begeleiding op de instituten. Daar kan ik bijvoorbeeld het ene uur met een basisschoolleerling oefenen met klokkijken (Remedial Teaching) en het volgende uur met een puberende examen leerling het gesprek aangaan over motivatie en gedrag. Soms sluit ik dan de dag af met een oudertraining op school, om ouders te betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind en handvaten te bieden in hoe zij hun kinderen daarbij kunnen ondersteunen. Verder houd ik me bezig met het opleiden van nieuwe collega’s en ben ik werkzaam in de orthopedagogische praktijk, waar er mogelijkheden zijn tot diagnostiek en behandeling van leer- en gedragsproblemen.

 

“Zorgen dat kinderen plezier beleven aan leren en daar zelfvertrouwen uit halen”

 

De ontwikkeling van kinderen gaat ontzettend snel en elke dag staan ze voor nieuwe uitdagingen. Het is belangrijk dat kinderen al die uitdagingen als positief ervaren. Ik haal er enorm veel energie uit om daaraan te kunnen bijdragen, om ervoor te zorgen dat ze plezier beleven aan leren en ontwikkelen en daar zelfvertrouwen uit halen. Ieder kind is verschillend en ik vind het heerlijk om ze te ondersteunen om hun eigen weg te vinden. Bovendien levert het werken met kinderen mij een open en frisse blik op de wereld op, omdat kinderen vooral puur en vanuit hun eigen kaders denken.

 

Het verhaal van Tom

 

Zo werk ik met ‘Tom’ een jongen van 2 VWO waarbij ADD is gediagnosticeerd. Tom kreeg zijn huiswerk niet op tijd af en raakte steeds verder achter. Hoewel hij de hele middag aan zijn huiswerk zat, lukte het Tom aan het einde van de dag niet om alles af te hebben. Daarnaast had hij inmiddels ook van alles wat hij moest inhalen. Hij had geen overzicht van wat hij allemaal nog moest doen en raakte erg gedemotiveerd. Ondanks de hoeveelheid tijd die Tom erin stak werd hij steeds geconfronteerd met wat hem níet was gelukt, met depressieve gevoelens en nors gedrag als gevolg.

 

Ik ben met Tom en zijn ouders in gesprek gegaan. Zijn ouders wilden graag dat hij leerde hoe te leren met deze leerstoornis. Van Tom wilde ik weten hoe hij zelf tegen zijn problemen aankijkt, wat zijn aanpak tot nu toe is en welke doelen hij zelf wilde stellen. Als eerste stap hebben we samen een overzicht gemaakt van al het schoolwerk wat nog ingehaald moet worden en waar hij nu mee bezig is. Hiermee hebben we een planning gemaakt voor de komende weken.

 

Door duidelijke deadlines te stellen en de stof te verdelen in kleine stukken had Tom al veel meer overzicht. Afspraken die we hebben gemaakt over de begeleiding helpen hem om effectiever zijn schoolwerk te doen. Zo maken we een planning voor de dag zodat hij in één keer al zijn spullen kan klaarleggen. En verder maken we bijvoorbeeld gebruik van een wekker, korte pauzes en kan ik hem tussendoor checken en aansporen.

 

Tom is inmiddels weer een stuk positiever over school. Omdat we een vaste structuur hebben iedere middag is het voor hem makkelijker om aan de slag te gaan. Het lukt hem om zijn huiswerk af te krijgen. En soms zelfs om alvast vooruit te lezen of samenvatten. Super handig! Want zo is concentreren in de les ook weer makkelijker. Zolang we aan één ding tegelijk werken en een duidelijk doel stellen, kan hij heel effectief leren. Tom heeft ontdekt hoe hij zijn creativiteit kan gebruiken voor bijvoorbeeld mindmaps en is hier heel enthousiast over!

 

Iris van Osch is studiecoach bij Studie Nanny/coach at Home  & orthopedagoog bij Maltha Studiecoaching Bilthoven

 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen