Pedagoog in de ggz

Pedagogen werken in alle drie de echelons van de ggz: in de functie van POH-GGZ, de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz. Hun zorg richt zich op het voorkomen, behandelen en genezen van mensen met een psychische aandoening.

 

Ook zetten pedagogen zich in om deze mensen zo goed mogelijk (zelfstandig) te laten functioneren in de samenleving of bieden zij hulp aan mensen die verward en/of verslaafd zijn, ook aan diegenen die zelf geen hulp zoeken.

 

Pedagogen hebben een belangrijke plek in de ggz, met name als het gaat om het optimaliseren van de ontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van jong volwassenen (18+). Het gaat hierbij zowel om eenvoudige als om zeer complexe situaties. Zo behandelen pedagogen in de ggz vaak ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD, autisme en angststoornissen. Dit doen zij niet alleen bij jong volwassen, maar óók bij volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie, zoals mensen met een beperking.

 

Een pedagoog analyseert ontwikkelingsproblematiek in de context, diagnosticeert en behandelt deze. Vooral het betrekken van de directe omgeving bij de behandeling is van belang, zoals bijvoorbeeld de ouders, het gezin of een mantelzorger, omdat cliënten vaak nog veel contact hebben met hen. Pedagogen doen dit werk vanuit een ggz-instelling, een eigen praktijk of vanuit de functie van POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts ggz).

 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen