Manouk: “Jonge kinderen laten mij op een manier naar de wereld kijken”

Jonge kinderen bijstaan in hun ontwikkeling en daarmee een bijdrage leveren aan hun toekomst en geluk, geeft mij veel geluk en voldoening. Vroege begeleiding van een kind dat extra hulp nodig heeft op bepaalde ontwikkelingsgebieden, vergroot de kans dat hij of zij minder last ervaart van de achterstand in de toekomst. Jonge kinderen zijn daarnaast erg inspirerend en laten mij op een manier naar de wereld laten kijken, zoals ik die zelf nooit zou zien.

 

Ik werk in de sector Jeugd-GGZ bij MKDV (Medisch Kinderdagverblijf) CityKids Den Haag. Wij bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen met een intensieve zorgvraag en kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of kenmerken van een stoornis zoals autisme. Samen met ouders kijken we naar de behoefte van het kind. Zo bieden wij kinderen een tweede thuis en een beschermde, stimulerende omgeving die uitnodigt tot spelend leren en ontwikkelen.

 

Kleinschaligheid, kwaliteit en kindgerichte zorg staat voorop. Bij CityKids werken we vanuit een multidisciplinair team met een GZ-psycholoog, kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen. Daarnaast is er een samenwerking met logopedisten en fysiotherapeuten die bij ons op de vestigingen komen behandelen. Ook bieden wij thuisbegeleiding aan ouders, om naast de behandeling en het oudercontact op CityKids nog adequater het gehele gezin te kunnen betrekken bij de zorg.

 

“Kleinschaligheid, kwaliteit en kindgerichte zorg staat voorop”

 

Vanaf de oprichting van CityKids Den Haag in juni 2017 ben ik werkzaam op een groep van acht kinderen tussen de drie en vijf jaar op het kinderdagcentrum. Ik ben fulltime begonnen met het behandelen op de groep en was iedere dag in direct contact met de kinderen. Per 1 november 2018 start ik als teamcoördinator, naast mijn taak als orthopedagoog ga ik meer zaken op het gebied van management oppakken. Mijn voornaamste taken zijn het coachen en stimuleren van collega-medewerkers en de kwaliteit van de zorg waarborgen.

 

Verder draag ik zorg voor het uitvoeren van intervisie en teambesprekingen en geef ik ondersteuning bij het oplossen van knelpunten. Onlangs ben ik naar een netwerkbijeenkomst geweest van het Centrum Jeugd en Gezin in onze wijk en binnenkort ga ik op scholenbezoek om uitstroommogelijkheden voor de kinderen te bekijken. Het werk als orthopedagoog en teamcoördinator is ontzettend gevarieerd en dat maakt het zo leuk!

 

Nieuwe kennis delen

 

Mijn collega’s omschrijven mij als een initiatiefnemer en enthousiast nieuwe kennis te delen en in de praktijk te brengen. Zo ben ik het afgelopen half jaar opgeleid tot RBT-trainer en heb inmiddels meerdere workshops gegeven aan collega’s en stagiaires om ook hun kennis te verbreden en handvaten te bieden om te behandelen op de groep.

 

In gesprek met ouders

 

Ik ga graag met ouders in gesprek om samen na te denken over welke behandeling het beste bij hun kind past. Zo adviseer ik ouders ook direct over problemen waar zij in de thuissituatie tegenaan lopen. Ik vind het belangrijk om ouders in hun kracht te zetten, en naast de aandachtspunten vooral ook tijd te besteden aan wat al wél heel goed gaat en waar ouders in de zorg voor hun kind trots op mogen zijn. Het afgelopen jaar hebben we bovendien een oudercommissie opgezet omdat we ouders graag uitgebreid willen betrekken bij de behandeling.

 

Het is fantastisch deel uit te mogen maken van de opvoeding van deze kinderen en hen zoveel mogelijk vaardigheden en kennis mee te kunnen geven. Het werken met jonge kinderen is een grote uitdaging, waardoor ik elke dag met veel liefde en plezier richting mijn werk ga. Ik heb ervaren dat de kinderen in mijn doelgroep zeer verschillen van elkaar en daarom allemaal een eigen persoonlijk plan van aanpak nodig hebben. Dat maakt het werk zo ontzettend leuk, afwisselend en uitdagend.

 

Het verhaal van Rayan

 

Op één van onze kinderdagcentrum groepen zat een actief jongetje ‘Rayan’. Hij is bijna 5 jaar, heeft kenmerken van autisme en is prikkelgevoelig. Van drukke ruimtes en harde geluiden wordt hij onrustig. Rayan sprak slechts enkele Turkse woordjes, ook na een half jaar bij CityKids pakte hij de taal nog niet op. Daarnaast werd hij boos als iets niet lukte, of hij zich onbegrepen voelde. Conclusie: we moesten vooral gaan werken aan de communicatie. We besloten specifieker te kijken naar materialen en activiteiten waar Rayan zeer gemotiveerd voor was. Fysieke spellen leek hij steeds leuker te vinden en hij maakte hierbij steeds meer contact met de (ortho)pedagogen. Hij vond het heerlijk achternagerend te worden of gezamenlijk rondjes te draaien.

 

In deze activiteiten is veel met hem geoefend om de woorden ‘pakken’, ‘tillen’ en ‘vliegen’ te gebruiken. De woorden werden continu benoemd en de bijbehorende activiteit werd vervolgens direct uitgevoerd. Na een periode van alleen benoemen zeiden de (ortho)pedagogen vervolgens steeds het woord meerdere malen achter elkaar, voor het uitvoeren van de activiteit, waarna van Rayan werd verwacht het woord na te gaan zeggen. Na een aantal keer oefenen werd het herhalen beloond en zei Rayan het woordje ‘pakken’ na. Je kunt je voorstellen, dat we hem vervolgens heel enthousiast en langere tijd gingen ‘pakken’ en kietelen.

 

Inmiddels breidt de Nederlandse woordenschat van Rayan zich in een vlot tempo uit en probeert hij alles na te zeggen wat hij hoort, als hij gemotiveerd is bepaald materiaal of een activiteit te krijgen. Ook zijn de boze buien fors afgenomen. Deze ontwikkeling voelde als een grote overwinning.

 

“Het draait om één veelomvattend woord: communicatie”

 

Multidisciplinair werken is naar mijn mening een grote trend in ons werkveld, waarbij het vooral draait om één veelomvattend woord: communicatie. Voor de ontwikkeling van het kind is het essentieel dat de verschillende disciplines rondom het kind veelvuldig met elkaar communiceren over de behandelwijze. Herhaling is ontzettend belangrijk voor deze kinderen, en daarnaast generaliseren vaardigheden sneller indien deze in meerdere settings en door meerdere personen op eenzelfde manier worden geoefend.

 

Op CityKids wordt hierop ingespeeld door veelvuldig (kort) overleg in te plannen rondom de kinderen en steeds vaker alle betrokken disciplines bij te betrekken. Het is vervolgens een uitdaging het overleg zo beknopt, maar vooral effectief en nuttig mogelijk te laten verlopen.

 

Manouk Snijders werkt in de sector Jeugd-GGZ bij MKDV (Medisch Kinderdagverblijf) CityKids Den Haag. CityKids is 5 jaar geleden gestart in Rotterdam en inmiddels zijn er ook vestigingen in Capelle a/d IJssel, Delft en Den Haag.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen