Wat werkt tegen pesten?

Pesten kan verregaande gevolgen hebben voor het leven van degene die gepest wordt. Op school is een veel voorkomende plek om slachtoffer te worden van pesterijen. Om het pesten tegen te gaan, zijn er tientallen antipestprogramma’s in Nederland. Scholen weten soms niet welke programma zij moeten kiezen, daarom werd in 2014 een onderzoek door diverse universiteiten en het Trimbos Instituut gestart naar de tien meest effectieve programma’s.

 

Uit onderzoek blijkt dat pesten in een jaar kan worden verminderd. Daarvoor is een aantal effectieve programma’s gevonden, die kunnen worden gekozen op basis van wat past bij de school en docenten. Motivatie van de docenten is belangrijk aangezien het de kwaliteit van de uitvoering van het programma ten goede komt. Daarbij wordt het belang van monitoren benadrukt.

 

Waar er veel aandacht en verschillende programma’s voor het basisonderwijs zijn, is het aanbod beperkt bij het voorgezet (speciaal) onderwijs. Komende tijd gaat minister Slob van OCW in gesprek met aanbieders om eventuele belemmeringen om programma’s voor voorgezet (speciaal) onderwijs te verminderen. Daarbij hoort ook dat wordt onderzocht welke behoeftes leerkrachten in dit onderwijs hebben. Verder wordt vervolgonderzoek ingezet om te onderzoeken wat de langetermijneffecten van anti-pestprogramma’s zijn.

 

Veel NVO-pedagogen werken in het onderwijs, zij adviseren en begeleiden scholen zodat elk kind zich op school veilig voelt.

 

Download hier het rapport Wat werkt tegen Pesten. Effectiviteit van kansrijke programma’s tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen