(Ont)regel de zorg!

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben een actieplan opgesteld om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie.

 

Doel van het programma is het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional én cliënt. Goed meten leidt tot betere zorg, maar afvinklijsten vanuit wantrouwen leveren niks op. Het registreren moet proportioneel zijn en het moet duidelijk zijn welk doel ermee gediend is. Dit is uit balans geraakt en moet worden hersteld. Het programma (ont)regel de zorg gaat zich richten op vijf actielijnen.

 

  • De maatwerkaanpak: snappen of schrappen
  • Ruimte voor experimenten: kan het ook anders?
  • Bouwen aan een nieuwe basis: eenvoudiger registreren en verantwoorden
  • Regelarm werken in de praktijk: leren van elkaar
  • Voorkomen van nieuwe regeldruk: de kraan dichtdraaien

 

NVO leden geven al langer aan last te hebben van administratieve regels. “Administratieve lasten en te hoge regeldruk gaan ten koste van de hulpverlening. Verminder als gemeente daarom deze lasten en regeldruk, en beperk de verantwoordingsplicht tot wat noodzakelijk is om als gemeente en Rijk te kunnen sturen” is een van de aanbevelingen uit de evaluatie van de Jeugdwet ‘stem van de professional’ die de NVO samen met andere beroepsverenigingen uitvoerde onder professionals.

Op de website www.ordz.nl wordt de voortgang van de afgesproken acties per sector bijgehouden. Zo is er een aparte sector Sociaal domein waaronder ook jeugdhulp valt.

 

Downloads

Actieplan (Ont)Regel de Zorg en Kamerbrief over programma (Ont)Regel de Zorg 
Rapport: Evaluatie merkbaar minder regeldruk in de eerste lijn

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen