Start uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

André Rouvoet, voorzichter van het Platform Scheiden zonder Schade, bracht op 22 februari jl. de rapportage Scheiden… en de kinderen dan? uit. Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker beloofde de Kamer in april over een uitvoeringsprogramma te informeren. Op 9 mei jl werd het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade door Sander Dekker en Hugo de Jonge gepresenteerd aan de Kamer.

 

Het uitvoeringsprogramma gaat zich richten op het ondersteunen van de ouders bij de scheiding, om door concrete acties de schade voor kinderen zo veel mogelijk te beperken. Om kinderen niet de dupe te laten worden van scheidingen, is het belangrijk dat ouders bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en worden geholpen in (de voorbereidingen van) hun ouderschap. Het stimuleren van ouderschapsprogramma’s is hier een onderdeel van.

 

Het ontwikkelen van een ‘scheidingsloket’, als goede, betrouwbare en onafhankelijke informatiebron, en een nieuwe scheidingsprocedure moet ouders helpen bij het scheiden. Bewustwording bij zowel publiek als professionals van de schade die kinderen kunnen ondervinden moet worden vergroot door o.a. een scheidingsbox of speciaal magazine.

 

Het programma gaat direct over tot het uitvoeren van de acties. Het Platform van organisaties en instellingen blijft onder voorzitterschap van Rouvoet actief betrokken. In het Platform worden in onderlinge afstemming activiteiten ontwikkeld en gecoördineerd.

 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum gaat onderzoek doen naar het hoorrecht en de procespositie van het kind, waarbij de rol van bijzondere curator wordt betrokken. Deze wordt vóór de zomer van 2019 verwacht.  Diverse NVO-leden zijn bijzonder curator.

 

Download hier het Uitvoeringsprogramma ‘Scheiden zonder Schade’.

 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen