Opgroeien in armoede

Wat betekent het voor kinderen om op te groeien in armoede? Welke aanpak werkt in de praktijk? En hoe geven gemeenten invulling aan hun armoedebeleid? Op 23 mei is er een lezing Opgroeien en sociaal-economische ongelijkheid.

 

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Uit onderzoek van De Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en dat het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben. Armoede heeft dus meer impact dan het niet hebben van bepaalde spullen.

 

Op 23 mei kijken we vanuit verschillende perspectieven (wetenschap, praktijk en beleid) wat het voor kinderen betekent om op te groeien in armoede en op welke wijze voorzieningen en beleid de omstandigheden kunnen verbeteren, waaronder deze kinderen opgroeien, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede maatschappelijke vooruitzichten hebben.

 

Gonneke Stevens van Universiteit Utrecht vertelt over de samenhang tussen sociaal-economische status en psychische problematiek, sociale relaties en middelengebruik en wat daarvan aandachtgroepen zijn voor beleidsontwikkeling. Vervolgens gaat Suzanne van Eijk in op de wijze waarop Gemeente Rotterdam de (schuld)hulpverlening aan gezinnen stress sensitief aanpakt. En tot slot benadert Tom van Yperen (Nederlands Jeugdinstituut) het thema vanuit het belang van het kind en koppelt deze aan wat werkt bij de aanpak van schulden.

 

Meer info en aanmelden

 

De bijeenkomst start om 16:00 uur (inloop 15:30) en duurt tot 17:30 uur en wordt gehouden in het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Deelname is gratis. Aanmelden via de website van het NJi.

 

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de lezingcyclus ‘Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk’, een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de NVO.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen