Alle dak- en thuisloze jongeren een dak boven hun hoofd

Een tiental gemeenten gaat er voor het eind van 2021 voor zorgen dat elke (potentiële) dak- en thuisloze jongere de hulp en ondersteuning krijgt die zij nodig hebben. In deze ‘pilotgemeenten’ worden alle acties uit Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren’ direct in de dagelijkse praktijk toegepast.

 

Het actieprogramma is tot stand gekomen met input van verschillende ministeries, gemeenten, betrokken organisaties, jongerenplatforms en vooral ook van dak- en thuisloze jongeren zelf. Het doel is dat alle ruim 10.000 dak- en thuisloze jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) de komende jaren geholpen worden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis. En dat een nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren wordt voorkomen. Staatssecretaris Blokhuis coördineert het nieuwe actieprogramma, in samenwerking met de ministeries van BZK, OCW, SZW en J&V, met de VNG en andere betrokken partijen.

 

Sinds eind april lopen er pilots in twaalf gemeenten: Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht. Het doel is geen enkele jongere meer in de langdurige opvang of op straat. Tijdig signaleren, de behoefte van individuele jongeren centraal stellen en goed samenwerken met alle betrokken instanties en op alle niveaus is daarvoor noodzakelijk. De gemeenten krijgen gedurende de loop van de pilots ondersteuning vanuit VWS. ‘En als dit in een paar gemeenten kan, kan het ook in de rest van het land. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat binnen een paar jaar alle dak- en thuisloze jongeren zijn geholpen”, aldus de staatssecretaris.

 

Eén aanspreekpunt voor elke dak- of thuisloze jongere

 
De pilotgemeenten zorgen ervoor dat elke dak- of thuisloze jongere één aanspreekpunt krijgt: een regisseur die op alle levensgebieden passende ondersteuning kan geven. In veel gevallen moeten jongeren nu voor elke vorm van ondersteuning naar een ander loket. Jongeren ervaren dat vaak als een wirwar waarin ze het overzicht verliezen en partijen langs elkaar werken.
De rijksoverheid bekijkt de huidige regelgeving kritisch, wanneer blijkt dat regels de ondersteuning van jongeren in de praktijk belemmeren, worden nieuwe afspraken gemaakt. Ook treedt het Rijk actief op wanneer signalen binnenkomen dat niet juist wordt omgegaan met het verlenen van een briefadres. Een briefadres is vaak absoluut nodig voor bijvoorbeeld het krijgen van een uitkering. En het Rijk stimuleert gemeenten om afspraken te maken met woningcorporaties over het reserveren van woningen voor deze doelgroep.

 

Download de Kamerbrief met het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen