Omgaan met armoede op scholen

In Nederland groeit één op de twaalf kinderen op in armoede, in Rotterdam één op de vijf. Armoede komt overal voor, ook in rijkere buurten, waar gezinnen door omstandigheden in de problemen zijn geraakt. Het aantal leerlingen dat in armoede opgroeit is op scholen in achterstandswijken echter aanzienlijk hoger. Deze leerlingen groeien thuis en in de buurt op in een omgeving die minder gunstig en stimulerend is.

 

In opdracht van de ministeries OCW en SZW schreven Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam,en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen.

 

Het thema leeft op scholen, omdat leraren zien dat leerlingen in armoede ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en weinig ruimte in hun hoofd hebben om tot leren te komen. Hoewel scholen armoede niet (alleen) kunnen oplossen, kunnen zij er wel aan bijdragen dat elke leerling wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen krijgt in een veilige en stimulerende leeromgeving.

 

Om scholen daarbij te helpen, is de publicatie ‘Omgaan met armoede op scholen. Deze handreiking bevat dertien bruikbare en haalbare werkwijzen, geordend in de categorieën Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren, die gebaseerd zijn op goede praktijken van en expertmeetings en pilots op scholen. In de uitvoering van deze werkwijzen hebben directie, leraren, zorgprofessionals en externe partners elk een andere rol.

 

In De Pedagoog kwam vorig jaar Tom van Yperen (NJi) aan het woord over kinderarmoede. Hierin geeft hij aan dat hulp en ondersteuning aan gezinnen die kampen met armoede altijd uit twee hoofdcomponenten moet bestaan. Steunmaatregelen voor de volwassenen, zoals vergroting van vaardigheden, een netwerk om aan werk te komen en het verbeteren van de inkomenspositie. En steunmaatregelen gericht op de kinderen, zoals een abonnement voor deelname aan sport, verenigingen, cultuur en cursussen. “Eronder valt ook opvoedsteun voor ouders die vinden dat ze dat goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om hun sores te verlichten, hun opvoedstress als gevolg van gebrekkige opvoedvaardigheden te verminderen alsook hun sociale netwerk daarvoor te vergroten. Van belang hierbij is om de twee hoofdcomponenten niet volgtijdelijk in te zetten maar parallel aan elkaar, zodat je kinderen zo goed mogelijke bescherming biedt om zich gezond, veilig en kansrijk te ontwikkelen,” aldus Van Yperen in ‘Veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Ondanks armoede’

 

Downloads

Omgaan met armoede op scholen, handreiking voor po en vo

 

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Ondanks armoede

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen