Veerkracht bevorderen bij opgroeiende jongeren

Hoe kun je gebruikmaken van beschermende factoren: factoren die bijdragen aan weerbaarheid tegen extremistische attitudes en gedrag? Onderzoeker Stijn Sieckelinck (pedagoog en lid van verdienste NVO) en onderzoeker Amy-Jane Gielen schreven hierover een publicatie in opdracht van Platform JEP. Voor alle professionals die te maken (kunnen) krijgen met radicalisering.

 

Stijn Sieckelinck ontwikkelde een pedagogische kijk op radicalisering en hij publiceerde hier onder meer over in zijn boek Reradicaliseren. Dit gedachtengoed is terug te vinden in deze nieuwe publicatie. Professionals kunnen veerkracht van jongeren bevorderen met beschermende programma’s of interventies, en met bevorderende waarden die helpen voorkomen dat personen of groepen maatschappelijk vervreemden. Zo kunnen ze radicalisering richting extremisme helpen voorkomen en tegengaan.

 

Uit een review van alle radicaliseringsliteratuur van 2001-2015 blijkt dat wetenschappelijke studies vooral risicofactoren behandelen. Ze richten zich maar heel beperkt op beschermende factoren, dat wil zeggen factoren die bijdragen aan weerbaarheid tegen extremistische attitudes en gedrag. Door niet enkel aandacht te hebben voor risicofactoren voor polarisatie en extremisme, maar juist ook voor beschermende factoren, kunnen betrokken professionals kiezen voor een positieve benadering. Een benadering die niet focust op de tekortkomingen van het individu, maar juist investeert in zijn capaciteiten en die van zijn omgeving.

 

De context van veerkracht staan dan ook centraal. Aan de hand van het Model voor veerkracht gaan Stijn Sieckelinck en Amy-Jane Gielen in op ‘het individu met zijn persoonlijke eigenschappen en kenmerken’, ‘de risicofactoren die samenhangen met de omgeving van het individu’, ‘de thema’s waarop beschermende programma’s zich richten’ en ‘de waarden waarop de beschermende programma’s en interventies zijn gestoeld’. De auteurs sluiten af met ‘Wat sturen op veerkracht betekent voor (lokale) bestuurders van gemeenten en sociale stakeholders’.

 

Download Veerkracht bevorderen bij opgroeiende jongeren, inzetten op beschermende factoren

 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen