Het thuisgevoel van jongeren na scheiding

Hoe en waar voelen jongeren zich thuis wanneer ze opgroeien met gescheiden ouders? Wat betekent sociale verbondenheid met familie, vrienden, school en buurt voor hen?

 

Ieder jaar krijgen naar schatting 86.000 thuiswonende kinderen in Nederland te maken met de scheiding van hun ouders. Er is al veel onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan. Hieruit komt consequent naar voren dat kinderen die opgroeien in een gezin na scheiding gemiddeld genomen minder goede schoolprestaties hebben, een lager gevoel van welbevinden, minder zelfvertrouwen, meer internaliserende en externaliserende problemen, en meer problemen in relaties dan kinderen uit ‘intacte’ gezinnen.

 

De verschillen binnen de groep kinderen na scheiding zijn echter aanzienlijk; na verloop van tijd blijkt het met de meerderheid van de kinderen weer goed te gaan, terwijl er een kleine groep is die langer durende en ernstigere problemen laat zien. Tegenwoordig richt onderzoek zich dan ook meer op factoren in het kind, bij de ouders, of in de omgeving, die bepalen of het meer of minder goed gaat met kinderen na scheiding.

 

Het thuis-gevoel van kinderen na scheiding

 

Waar tot op heden nog weinig onderzoek naar gedaan is, is het thuis-gevoel van kinderen na scheiding. Dit thuis-gevoel, het gevoel ergens bij te horen (“the need to belong”) is een fundamentele menselijke behoefte. We weten dat dit gevoel heel belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. Maar, hoe en waar voelen jongeren zich thuis wanneer ze opgroeien met gescheiden ouders? Wat kan sociale verbondenheid met familie, vrienden, school en buurt betekenen voor hun welzijn?

 

Zoë Rejaän promotieonderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van de Universiteit Utrecht en Inge van der Valk, universitair docent-onderzoeker van de UU vertellen er meer over op het NVO jaarcongres. Na een korte samenvatting van recent wetenschappelijk onderzoek rondom scheiding en kinderen inclusief de recent gereviseerde richtlijn scheiding en jeugdigen wordt ingegaan op het huidige onderzoek Waar hoor ik thuis? een langlopend, multidisciplinair onderzoek vanuit de Universiteit Utrecht.

 

Meer weten?

 

Meld je hier aan voor het NVO Jaarcongres Puur Pedagogiek op vrijdag 27 maart aanstaande in Ede.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen