Multideskundigheid bij multiproblematiek

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben op verschillende levensgebieden te kampen met grote moeilijkheden. Deze multiprobleemsituaties bedreigen het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen in deze gezinnen, ook op langere termijn.

 

Door intensieve hulpverlening wordt geprobeerd het gezin als geheel op alle levensgebieden te ondersteunen. De aard en omvang van de problemen stellen hulpverleners echter voor grote uitdagingen. Maar wat helpt echt?

 

Doorbraak!

 

De methode Doorbraak! is de maatwerkaanpak die Accare heeft ontwikkeld door kennis uit onderzoek te verbinden met de ervaringskennis van het gezin voor een doorbraak in de hulp. De maatwerkaanpak richt zich op gezinnen met meerdere ernstige problemen: problemen met hun gezondheid psychische problemen (zoals angst, depressie, verslaving), problemen bij het opvoeden van de kinderen  en problemen met wonen, geld of relatieproblemen.

 

Er wordt uitgegaan van bestaande wetenschappelijke inzichten en beschikbare kennis: wat werkt goed bij deze gezinnen? Die inzichten (zoals het maken van een grondige en gedeelde visie op de problemen, heldere en haalbare doelen stellen samen met het gezin, duidelijke regieafspraken) verwerken we in een concreet stappenplan waarin de gezinnen zelf en de ervaringen die zij hebben opgedaan met hulpverlening een centrale plaats krijgen.

 

De gemeente en de organisaties die meedoen aan Doorbraak! maken samen de uitvoering van het plan mogelijk. Soms zijn er ‘hobbels’ die het voor het gezin en de hulpverleners moeilijk maken om te doen wat in het plan is afgesproken. Bijvoorbeeld omdat er geen geld is of omdat verschillende afdelingen van de gemeente of verschillende organisaties onderling niet goed samenwerken.

 

Meer weten over Doorbraak!

 

Kom naar het NVO jaarcongres Puur Pedagogiek op  vrijdag 27 maart aanstaande! Marike Serra, ontwikkelingspsycholoog en adviseur bij Accare deelt de ervaringen met deze succesvolle methode.

 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen