Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben op maandagmiddag 2 juli 2018 hun Afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister Hugo De Jonge. Dat geldt ook voor de beroepsgroep pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals.

Minister De Jonge: “We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar  een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

 

Mariska van der Steege (links naast minister) is NVO-projectleider van de projectgroep die namens 16 beroepsverenigingen/groepen het Afwegingkader heeft opgesteld. Samen met Janet van Bavel (rechts naast minister en deelnemer projectgroep vanuit de VKJP) boden zij het Afwegingskader aan.

 

Er is een implementatieplan opgesteld, dat het komende half jaar wordt uitgevoerd. Er komen onder meer regionale bijeenkomsten over het Afwegingskader.

 

Lees verder en download het Afwegingskader

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen