Jongerentool ‘Mijn Positieve Gezondheid’

Het Institute for Positive Health (iPH) heeft een jongerenversie ontwikkeld van de tool Mijn Positieve Gezondheid. De tool helpt jongeren na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze kunnen doen om zich beter te voelen. Na registratie beantwoorden jongeren een aantal vragen en worden zo bewust gemaakt hoe ze hun gezondheid ervaren. Gezondheid wordt hierbij gezien als het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf de regie te voeren.

 

 

De jongerentool is er voor alle jongeren tussen de 16 en 25 jaar en bestaat uit 43 vragen, verdeeld over 6 dimensies: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Deze dimensies zijn verbeeld in de vorm van een spinnenweb. Jongeren kunnen de tool zelfstandig gebruiken, maar de tool kan ook behulpzaam zijn als gespreksinstrument in het zorgproces bij een bezoek aan het ziekenhuis, de huisarts, of op scholen door bijvoorbeeld studiebegeleiders of tijdens lessen. Handig dus ook voor pedagogen en orthopedagogen.

 

Jongeren mét en zonder chronische aandoening werden actief betrokken bij het ontwikkelproces van de Jongerentool, door middel van een vragenlijst en individuele en groepsinterviews. Bovendien zijn er twee expertsessies gehouden en een reflectiebijeenkomst met het Jongerenpanel ZéP. De tool is tot stand gekomen met financiering van FNO.

 

Links: Aan de slag met de Jongerentool (na registratie).
Lees hier het rapport over de ontwikkeling van de Jongerentool van Marja van Vliet, Sigrid van der Zanden en Machteld Huber.
Mijn Positieve Gezondheid website met toegang tot alle tools van iPH: Volwassenen-, Kind- en Jongerentool.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen