Jacqueline van den Hil: “sommige zorgdisciplines worden onderbelicht in Den Haag.”

Ze is geboren en getogen in Zeeland en startte haar loopbaan als röntgenlaborante, daarna volgden diverse managementfuncties in Zeeuwse ziekenhuizen en verpleeghuizen. Twee jaar geleden lonkte de politiek en werd ze kamerlid voor de VVD. In Den Haag maakt ze zich o.a. sterk voor meer waardering voor de orthopedagoog.

 

Haar drive is de zorg naar Den Haag te brengen en Den Haag naar de zorg. Ze zet zich naast haar eigen portefeuille in het bijzonder in voor de Zeeuwse regio. Jacqueline van den Hil: “Ik probeer verbinder te zijn tussen mijn kennis, kunde en achtergrond in de zorg en de politiek. Ik heb in de zorg ondervonden hoe belangrijk samenwerken is, tussen iedereen rondom de patiënt: zoals de specialist, de psycholoog, verzorgenden, fysiotherapeut, diëtist en natuurlijk ook de orthopedagoog.”

 

De orthopedagoog kan juist door zijn achtergrond een verbinder zijn. “Ik merk dat orthopedagoog en orthopedagoog-generalist echter nog niet zo bekend zijn, de buitenwereld denkt al snel dat die zich met kinderen en jeugd bezighouden, maar het is veel breder, de orthopedagoog werkt ook in de gehandicaptenzorg, ggz en ouderenzorg.”

 

Speerpunten

 
Ze heeft een breed profiel in de Kamer, van arbeidsmarktbeleid in de zorg tot ggz, en van beschermd wonen en maatschappelijk opvang tot kinderopvang. Speerpunten zijn professionele zeggenschap, geen agressie in de zorg, goed werkgeverschap en diversiteit in zorgmedewerkers. Van den Hil: “Dat laatste is ook waarom ik de orthopedagoog noem in de debatten en interrupties, sommige zorgdisciplines worden onderbelicht in Den Haag.”

 

Hoe lang duurt het voordat je als Tweede Kamerlid bent ingewerkt?

 

“Ik denk zo’n twee jaar, maar het is natuurlijk persoonlijk. Ik had door mijn loopbaan in de zorg gelukkig al wel veel kennis over de dossiers”, aldus het kamerlid.

 

Dag van de orthopedagoog

 

Een voorbeeld van meer aandacht voor zorgdisciplines is de specialist ouderengeneeskunde. Ook dat is een beroep dat aandacht behoeft. Van den Hil: “Vorig jaar heb ik met beroepsvereniging Verenso contact opgenomen en is dag van de specialist ouderengeneeskunde in het leven geroepen: 24 november. Dat heeft best veel aandacht gegeneerd, wellicht is dat ook iets voor de orthopedagogen!”

 

Behoefte aan orthopedagogen-generalist (og)

 

Werkgevers in de zorg geven herhaaldelijk aan dat er grote behoefte is aan og’ers. Een raming door het Capaciteitsorgaan kan helpen bij de bekostiging van de OG opleiding zodat meer og’ers de arbeidsmarkt instromen. Kamerfracties, waaronder de VVD, stelden kritische vragen aan de Minister, en op 26 september nam Van den Hil een petitie in ontvangst uit handen van Hedda van ’t Land (directeur Behandelzaken Kind & Jeugd van Mentaal Beter Jong & Opdidakt) en Hanneke Kooiman (voorzitter raad van bestuur ASVZ). In de daarop volgende twee debatten vroeg het VVD kamerlid nadrukkelijk aandacht ervoor. Van den Hil: “In mijn zorgvisie werken zorgprofessionals samen. Er wordt nu in Den Haag veel gepraat over psychologen, gz-psychologen en klinisch psychologen, maar je moet ook kijken naar de hbo psycholoog, de praktijkondersteuner bij de huisarts, en de orthopedagoog en og’er.

 

Het mooie van de orthopedagoog is dat die bij uitstek kijkt naar de context van het kind, gehandicapte of oudere. Juist die context, dat heb ik in verpleeghuizen ook gezien, moet je oppakken om het beste voor de patiënt voor elkaar te krijgen. Het spreekt mij aan dat orthopedagogen specifiek gericht zijn op preventie, kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Ik hoop dat ik na de verkiezingen volgende week met deze portefeuille weer verder mag gaan en zal dan blijven aandringen via de Kamer en bij de minister dat deze bekostiging er komt.”

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen