Meer aandacht voor emoties van kinderen met dyslexie

Wetenschappelijk gedegen onderzoek doen dat ook betekenisvol is voor de dyslexiepraktijk. In deze wens vonden de wetenschappers en orthopedagogen van het project ‘Lees- en Spellingbeleving’ elkaar. Het onderzoeksteam, bestaande uit Sanne van der Ven, Jojanneke van der Beek, Judi Dams, Eva van de Weijer-Bergsma en Elise de Bree, kreeg onlangs een subsidie van 25.000,- euro toegekend vanuit het NVO-onderzoeksfonds voor onderzoek naar het emotionele welbevinden van kinderen met dyslexie.

 

 

In onze geletterde maatschappij is het erg lastig als je niet goed kunt lezen en spellen. Kinderen met dyslexie (ernstige en hardnekkige lees- en/of spellingproblemen) ervaren dat al op school. Het is niet fijn om steeds als laatste klaar te zijn, niet te snappen wat er in je boek staat, of iets verkeerds te zeggen als je in de klas de leesbeurt krijgt. Daarom ervaren veel kinderen met moeilijkheden in het lezen en spellen ook sociaal-emotionele problemen. Deze kinderen ontwikkelen vaak een laag zelfbeeld, angst, vermijdingsgedrag en somberheidsklachten. Deze nare gevoelens en gedachten beginnen vaak al op jonge leeftijd. De klachten belemmeren het kind in het dagelijks leven, maar ook in de verdere lees- en spellingontwikkeling.

 

Het is dus belangrijk voor kinderen met lees- en spellingproblemen dat hun leerkrachten en begeleiders aandacht te hebben voor hoe zij het lezen en spellen beleven. Om de lees- en spellingbeleving van deze kinderen goed in kaart te kunnen brengen, hebben de onderzoekers recentelijk de Lees- en SpellingBelevingSchaal (LSBS) ontwikkeld.

 

Verder onderzoek

 

Er is echter nog weinig bekend over de lees- en spellingbeleving van Nederlandse kinderen met en zonder lees-/spellingproblemen. Zo weten we nog weinig over de prevalentie, het verloop en de onderlinge samenhang van de diverse sociaal-emotionele problemen. Dit geldt voor lezen, maar vooral voor spelling. Met deze subsidie gaat het onderzoeksteam dan ook aan de slag om dit in kaart te brengen. Ze gaan gegevens analyseren van een groot aantal kinderen die de LSBS heeft ingevuld, om zo te achterhalen waar precies de emotionele beleving van kinderen met lees- en spellingproblemen verschilt van die van kinderen met een (boven-)gemiddelde lees-spellingontwikkeling. Ook gaan ze kijken of er verschillen zijn tussen de leerjaren. Ten slotte wordt onderzocht in welke mate de diverse sociaal-emotionele problemen met elkaar samenhangen.

 

Deze kennis geeft professionals in de praktijk meer handvatten voor het goed onderzoeken en begeleiden van deze kwetsbare groep kinderen. Via webinars en presentaties zullen belangstellenden over de resultaten van het onderzoek worden geïnformeerd.

 

Wil je graag op de hoogte blijven van dit onderzoek? Volg dan Jojanneke van der Beek op LinkedIn.

About the Author /

m.buisman@nvo.nl

Alle artikelen