“Ik voel mij minder alleen en mijn kinderen kunnen nu meedoen”

Vijf jaar lang ondersteunde Kansfonds in het programma Opgroeien in Armoede 54 projecten die zich richten op gezinnen in armoede (2014- 2019). Een geslaagd programma want ouders/opvoeders geven gemiddeld een rapportcijfer van 8,7 en kinderen een 8,6.

 

De ouders en de kinderen die meededen aan de projecten kregen hulp en ondersteuning van vrijwilligers, maatjes en professionals. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma. Veel projecten in het programma richten zich op het versterken van beschermende factoren in het persoonlijk leven van gezinnen die in armoede leven:

 

  • Ze bevorderen de veerkracht en het zelfvertrouwen van ouders en kinderen.
  • Ze willen opvoedondersteuning bieden.
  • Ze werken aan de sociale contacten en de maatschappelijke participatie van ouders en kinderen.

 

Ouders en andere opvoeders die meedoen ervaren de ondersteuning die zij krijgen van professionals en vrijwilligers in de projecten als leerzaam. Maar ook dat ze kunnen leren van elkaar en ervaringen kunnen delen is enorm waardevol. Bijna alle kinderen die deelnamen aan de projecten zijn blijer met zichzelf geworden, en ze leren veel praktische vaardigheden: ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij lezen, rekenen, taal of koken. Maar ook de weg naar de bieb wordt genoemd, en het makkelijker samen spelen met andere kinderen.

 

Aandachtspunten bij het organiseren van activiteiten voor kinderen in armoede zijn: regelmaat in de activiteiten, geen inschrijfgeld, een veilige en prettige sfeer op een laagdrempelige locatie in de buurt. “De kinderen moeten niet het gevoel krijgen dat de activiteit  speciaal voor ‘arme’ kinderen is georganiseerd.  Er is vaak schaamte die ze overnemen van hun ouders. Ze moeten zich niet apart gezet voelen, ze willen geen uitzondering zijn.”

 

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien, ondanks armoede

 

Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en kunnen belemmerd worden in hun (talent)ontwikkeling. Daarom is inzet op beschermende factoren ontzettend belangrijk. In De Pedagoog interviewden we professor Tom van Yperen, Het artikel Veilig, gezond en kansrijk opgroeien, ondanks armoede is hier te downloaden.

 

Download het rapport Evaluatie Opgroeien in armoede

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen