Grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot. Deze kinderen beoordelen hun leven op alle vlakken negatiever, hebben weinig zekerheid en worden onvoldoende gezien en ondersteund. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van de resultaten van de Kinderrechtentour, die zij dinsdag 20 november, op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind presenteerde.

 

De Kinderombudsvrouw reisde met de Kinderrechtentour door Nederland en sprak vorig maand met ruim tachtig kinderen en jongeren. Ook hebben ruim 1.700 kinderen en jongeren een online vragenlijst over hun leven ingevuld.

 

Grote verschillen

 

Met de meeste kinderen gaat het goed in Nederland. Zij beoordelen hun leven met het rapportcijfer 7,7. Er is ook een groep kinderen waar het niet goed mee gaat. Tien procent van de kinderen geeft hun leven een zware onvoldoende, gemiddeld een 3,8. Kinderen die aangeven dat er thuis problemen zijn, beoordelen hun leven bijna twee punten lager dan kinderen die thuis geen problemen hebben (6,3 tegenover een 8). Dit geldt ook voor kinderen die met jeugdhulp te maken krijgen (6,4) en kinderen bij wie thuis weinig geld is (6,9).

 

Kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie zijn over alle aspecten in hun leven negatiever dan kinderen die geen bijzonderheden hebben. Vooral rond zekerheid en stabiliteit scoren zij laag. Ze voelen zich onzeker en maken zich zorgen over hun toekomst. Krijgen ze de hulp die ze nodig hebben, kunnen ze een opleiding volgen, wonen ze volgend jaar nog in hetzelfde huis? Ook missen ze hulp en steun op school en van volwassenen in hun omgeving en voelen zich vaker ongelijk behandeld. Hoe kinderen hun leven waarderen, hangt sterk samen met de mate waarin zij zekerheid ervaren.

 

Kinderen gelukkiger dan jongeren

 

Opvallend is dat kinderen tussen de acht en de twaalf jaar veel positiever zijn over hun leven dan jongeren tussen dertien en achttien jaar. Kinderen tot en met twaalf jaar geven hun leven gemiddeld een 8,5, terwijl jongeren vanaf dertien jaar hun leven beoordelen met een 7,1. Ondanks de grote verschillen tussen de kinderen en hoe zij hun leven beoordelen, hebben zij dezelfde wensen om hun leven beter te maken. Ze willen een veilige en liefdevolle thuissituatie. Ook vinden zij goed onderwijs en goede zorg heel belangrijk. Tot slot hebben kinderen behoefte aan betrouwbare volwassenen in hun omgeving die ze zien en echt naar ze luisteren.

 

De Kinderombudsvrouw roept iedereen die met kinderen werkt op aan de slag te gaan met wat de kinderen verteld hebben: ‘Dit rapport laat zien dat kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie op alle vlakken in hun leven zekerheid missen. We moeten dus met zijn allen aan het werk om te zorgen dat deze kinderen weer vertrouwen in de toekomst krijgen.’ De Kinderombudsvrouw gaat verdiepend onderzoek doen naar de verschillende resultaten uit de Kinderrechtentour, bijvoorbeeld waarom jongeren hun leven een lager cijfer geven dan kinderen.

 

Download Het rapport Als het ons vraagt, Kinderrechtentour 2018

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen