Hoe huisartsen en gemeenten beter kunnen samenwerken

In de zorg voor kinderen en jongeren hebben huisartsen en gemeenten steeds meer met elkaar te maken. Hoewel het onderlinge contact toeneemt, verloopt de samenwerking lang niet overal gesmeerd. De NVO pleit voor een goede samenwerking tussen gemeente (wijkteams) en huisarts zodat kinderen de juiste hulp tijdig krijgen, niet onnodig worden doorverwezen of juist snel specialistische hulp krijgen als dat nodig is. De POH-jeugd kan hierin van toegevoegde waarde zijn. De ‘Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd’ van de VNG Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) helpt gemeenten en huisartsen op weg.

 

Sinds het ingaan van de Jeugdwet in 2015 hebben huisartsen en gemeenten meer met elkaar te maken. Inmiddels zijn zij op veel plekken in het land hierover met elkaar in gesprek. Het gezamenlijke doel is gepaste zorg bieden aan kinderen en gezinnen. Maar de uitgangspunten en verantwoordelijkheden van huisartsen en gemeenten verschillen soms aanzienlijk.

 

“In de leidraad komt de praktijkondersteuner (POH) komt veelvuldig aan bod, zowel de POH-GGZ als de POH-Jeugd”

 

Om de afstemming tussen huisartsen en gemeenten te verbeteren en veelgehoorde knelpunten aan te pakken, hebben de LHV en de VNG de ‘Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd’ opgesteld. De leidraad heeft als doel de samenwerking te verbeteren en geeft huisartsen een houvast voor het overleg met de gemeente. Voor een goede samenwerking is wederzijds begrip voor elkaars rol nodig. Daarom zijn belangrijke uitgangspunten van beide kanten uitgeschreven. In de leidraad komt de praktijkondersteuner (POH) komt veelvuldig aan bod, zowel de POH-GGZ als de POH-Jeugd.

 

Ondersteuningsprofielen

 

VNG en LHV zijn nog met elkaar in gesprek over het gebruik van ondersteuningsprofielen. Huisartsen werken vanuit medisch-inhoudelijke richtlijnen en ervaring en die komen niet altijd overeen met de taal van de ondersteuningsprofielen.

 

De orthopedagoog als POH-Jeugd

 

De NVO heeft onderzoek laten doen naar de orthopedagoog in de rol van POH-Jeugd. Dit heeft begin 2018 geleid tot het onderzoeksrapport ‘De Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-jeugd), een verkennende studie’, uitgevoerd in opdracht van de NVO  door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Accare en Molendrift.

 

De conclusie van dit onderzoek is dat door een goede samenwerking tussen wijkteams en huisarts  kinderen tijdig de juiste hulp kunnen krijgen, ze niet onnodig worden doorverwezen of juist snel specialistische hulp krijgen als dat nodig is. De Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts (POH-jeugd) is een spil in deze samenwerking door zijn ervaring, inzicht in jeugdproblematiek en samenwerking in de wijk(teams).

 

In de leidraad staat dat het van belang is helderheid te bieden over financiering, regie, verantwoordelijkheid voor POH-jeugd, waarbij de hybride vorm van de POH-jeugd (deels gemeente deels huisartsenzorg) ingewikkeld is. De NVO ondersteunt dat er meer duidelijkheid moet komen op deze punten en zal dan ook waar mogelijk onze input geven.

 

Meer informatie

 

Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd (2018)

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen