Pesten is uit de taboesfeer

Deze week is de Week Tegen het Pesten. Voor Minister Slob aanleiding om een voortgangsbrief met cijfers over Pesten op basisscholen en middelbare scholen naar de Kamer te sturen.
“Het is goed om te kunnen melden dat er positieve ontwikkelingen zijn: er wordt minder gepest op school. Pesten is uit de taboesfeer. Het is nu de opdracht aan ons allen deze aandacht vast te houden en op te staan tegen pesten.”

 

De afgelopen jaren is door scholen veel werk gemaakt van sociale veiligheid. Scholen hebben met de invoering van de wet per 1 augustus 2015 een zorgplicht voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. En op elke school moet er een aanspreekpunt voor pesten zijn. Ook moeten scholen de veiligheidsbeleving van de leerlingen jaarlijks monitoren.

 

Uit de cijfers blijkt dat de daling van pesten in het primair onderwijs is gestabiliseerd. Bij het voortgezet onderwijs zet de daling fors door. In het 20.00 uur NOS journaal van 17 september gaf  professor dr. Ron Scholte, onder meer hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een korte toelichting. Hij wijst er op dat na een reeks van zelfmoorden in 2012 er veel aandacht voor pesten is op middelbare scholen en dat daardoor het pesten in het voortgezet onderwijs afneemt.

 

Ook met de nieuwe cijfers waarschuwt Slob, gaat het nog steeds gemiddeld om één á twee kinderen in elke klas die te maken hebben met pestgedrag. De minister pleit er dan ook voor de aandacht niet te laten verslappen en wijst op het belang van een vertrouwenspersoon. Ook cyberpesten komt aan de orde. De Stichting School en Veiligheid heeft hier een ondersteuningsaanbod voor ontwikkeld.

 

Voor het kerstreces informeert Slob de Kamer over alle uitkomsten van de veiligheidsmonitor 2018.
Meer cijfers weten? Klik hier
De Kamerbrief is hier te downloaden
De Week tegen het Pesten is van 17 t/m 21 september

 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen