Poster: De beste versie van mijzelf worden

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het goed. Vergeleken met ‘vroeger’ zijn er nu andere items waar de meeste zorgen over zijn bij Opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over loverboys, seksueel misbruik, pesten, radicalisering, (v)echtscheidingen en de rol van sociale media. Door de terugtredende overheid en de hogere eisen die aan opvoeden gesteld worden, lijkt de druk op ouders toe te nemen.

 

Pedagogen zetten zich in voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders. Zij doen dit op een integrale manier, waarbij zij de context meenemen waarin het kind of de jongere opgroeit en het sociale netwerk betrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn als professional in een wijkteam, bij Veilig Thuis, een Centrum voor Jeugd en Gezin, praktijkondersteuner huisarts jeugd-ggz of als vrijgevestigde aanbieder.

 

Zodat en kinderen jongeren weer perspectief krijgen en weer verder kunnen.

 

Download de poster van:

About the Author /

jeroen@easysitenow.nl

Alle artikelen