Voor ons, met ons. Onderzoek naar de inzet van mensen met een verstandelijke beperking in de zorg aan andere mensen met een beperking

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe kennis. Prof. dr. Petri Embregts en dr. Sanne Giesbers van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, TSB, Tilburg University) kregen onlangs een subsidie van 25.000,- euro toegekend vanuit het NVO-onderzoeksfonds voor onderzoek naar de inzet van mensen met een verstandelijke beperking in de zorg aan andere mensen met een verstandelijke beperking.

 

Deelname aan arbeid speelt een belangrijke rol in het bevorderen van gelijke rechten en volledige participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Toch blijft hun arbeidsparticipatie veel langer dan die van de algemene bevolking. Tegelijkertijd hebben zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking te maken met toenemende personeelstekorten. Een recente ontwikkeling binnen de sector is daarom de inzet van mensen met een verstandelijke beperking in de zorg en ondersteuning aan andere mensen met een verstandelijke beperking. Deze ontwikkeling zet niet alleen in op het arbeidsmarktvraagstuk, maar biedt ook unieke kansen voor de arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Om deze kansen optimaal te kunnen benutten en mensen met een verstandelijke beperking succesvol in te zetten in de zorg, is nieuwe kennis noodzakelijk. Het onderzoek zal zich daarom richten op de vraag: wat zijn de kansen en uitdagingen en de bevorderende en belemmerende factoren voor het succesvol inzetten van mensen met een verstandelijke beperking in de zorg en ondersteuning voor andere mensen met een verstandelijke beperking? Hierbij zal gekeken worden naar zowel persoonlijke factoren als factoren in de (werk)omgeving. Om deze vraag te beantwoorden worden focusgroepen gehouden met verschillende betrokkenen: mensen met een verstandelijke beperking die zorg bieden en ontvangen, orthopedagogen, begeleiders, teamleiders/managers en beleidsmedewerkers.

 

Op basis van de resultaten zal onder andere een handreiking ontwikkeld worden met hierin concrete aanbevelingen voor orthopedagogen en andere betrokkenen in de ondersteuning van de succesvolle inzet van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Wil je graag op de hoogte blijven van dit onderzoek? Volg dan de (11) Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking | Tranzo | Tilburg University: My Company | LinkedIn op LinkedIn.

 

Prof. dr. Petri Embregts

Dr. Sanne Giebers

About the Author /

m.buisman@nvo.nl

Alle artikelen