Omgaan met verschillen in de klas

Pedagogen in het onderwijs gaan altijd uit van de mogelijkheden, talenten en perspectieven die leerlingen hebben, brengen dit in kaart en houden daarbij rekening met de beperkingen. Met daarbij als uitgangspunt deze leerling, met deze ouders, bij deze leraar, in deze groep of klas, op deze school. Zo brengen zij de ondersteuningsbehoeften in kaart en vertalen dit naar handelingsgerichte adviezen voor leraren.

 

Door coaching van leraren of een bijdrage aan onderwijsinnovaties is hun bereik groter dan de individuele leerling. Zij hebben overzicht over en zijn in staat tot het integreren van gegevens, hebben een kritische houding, beschikken over analytisch denkvermogen en investeren in het maken van verbinding. Verbinding tussen ouders en school, maar ook verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. (Ortho)pedagogen werken binnen de school, het samenwerkingsverband of als vrijgevestigde aanbieder.

Pedagogen bieden naast hulp aan leerlingen ook begeleiding en ondersteuning aan leerkrachten en ouders/verzorgers én faciliteren bij het creëren van een passend leertraject.

 

Zodat docenten kunnen zeggen: “Omgaan met verschillen in de klas: Ik kan het!”

About the Author /

p.pluijlaar@gmail.com

Alle artikelen