Nog betere zorg leveren aan jongeren met een beperking

Pedagogen streven ernaar dat de mensen zoveel mogelijk hun eigen leven vormgeven en zichzelf ontwikkelen. In de gehandicaptenzorg werken orthopedagogen met mensen met een lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke beperking.

 

Juist orthopedagogen zijn hier van meerwaarde omdat zij naast het kind, de jongere of de volwassene met een beperking ook met de mensen om hen heen werken, zodat ook de sociale context zo goed mogelijk is toegerust. Dan gaat het natuurlijk om de ouders/opvoeders die worden betrokken, maar ook bijvoorbeeld over de begeleiders, leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten en artsen. Zodat zij nog betere zorg kunnen leveren, bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking.

 

 

About the Author /

ikkanhet@nvo.nl

Alle artikelen