Me weer veilig voelen

Niet meer schrikken en onder mijn bed kruipen omdat ze zo hard tegen elkaar praten en ruzie maken. Weer leuke dingen samen doen. Dat voelt goed bij mama…

 

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigde of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’ (definitie Jeugdwet 2015).

 

Het gaat niet alleen om lichamelijk geweld, maar bijvoorbeeld ook om verwaarlozing. En naast het fysieke aspect is juist ook het gedragswetenschappelijke aspect van huiselijk geweld belang. Lichamelijk letsel is vaak direct zichtbaar, maar de psychische en sociale gevolgen gaan vaak veel langer door en het is juist ook van belang om daar op in te zetten.

 

(Ortho)pedagogen zijn daar bij uitstek geschikt voor en hebben een belangrijke rol in het signaleren, voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld, bijvoorbeeld als ze werken bij: Veilig Thuis; een wijkteam; een instelling voor verstandelijk gehandicapten; een onderwijsbegeleidingsdienst; de ouderenzorg; een praktijk voor hulp bij echtscheiding.

 

“Me weer veilig voelen.” Daar komt heel wat bij kijken. Met behulp van de NVO-pedagoog wordt daar hard aan gewerkt.

About the Author /

ikkanhet@nvo.nl

Alle artikelen